Prisijungimas×Registracija fiziniams, juridiniams asmenims


 

Aukoklaiką.lt taisyklės

Šis dokumentas yra sutartis tarp viešosios įstaigos „Geros valios projektai“ (toliau – Administratorius) ir Jūsų (toliau – Jūs arba Lankytojas) dėl naudojimosi interneto sistema Aukoklaiką.lt paslaugų gavimui ir visomis interneto svetainėje www.aukoklaiką.lt (toliau – Svetainė) teikiamomis paslaugomis.

Norėdami naudotis Aukoklaiką.lt ar Svetainės pateikiamomis paslaugomis, Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas taisykles (toliau – Taisyklės), bet ir sutikti su jų turiniu bei jų laikytis. Pažymėdami „sutinku“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Terminai

Taisyklės – reiškia šį dokumentą bei informaciją, esančią Svetainės DUK (dažniausiai užduodami klausimai) skiltyje. 

Tinklo atstovas – tinklo savanoris, organizuojantis tinklo darbą. Tinkle gali būti po vieną vyresnįjį tinklo atstovą kiekviename Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame vienete ir neribotas skaičius tinklo atstovų. Pagrindinė jų pareiga – kuratorių paieška, jungimas prie tinklo, apmokymas, parama ir pan. Tinklo atstovų darbui organizuoti buriamos regioninės funkcinės savanorių komandos: Kuratorių paieškos, Viešinimo, Svetainės plėtros, Logistikos ir kt. Komandoms vadovauja komandų vadovai – savanoriai.

Kuratorius – tinklo atstovo atrinktas žmogus, kuris ir yra tarpininkas tarp rėmėjo ir stokojančio. Kuratorius yra atsakingas už stokojančių atranką, jų poreikių išgryninimą ir patalpinimą Aukoklaiką.lt, už kontaktą su rėmėju dovanojimo ar jo pasiūlymo priėmimo atveju. Kuratorius turi suorganizuoti labdaros perdavimą. Kuratoriais gali būti socialinių įstaigų atstovai bei socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, asmenys, dirbantys su stokojančiaisiais.

Pagalbos gavėjas – asmuo, kurio poreikiai skelbiami Aukoklaiką.lt. Jais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys (kategorijas rasite punkte „Pagalbos gavėjai”).

Geradarys – pagalbos davėjas, Svetainės lankytojas, kuris Svetainėje radęs Pagalbos gavėjo poreikį, jį patenkina. Geradariu gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.

Pagalba – neatlygintinai teikiamas darbas ar paslauga, kurie yra reikalingi Pagalbos gavėjams ir kuriuos kaip poreikius registruoja Aukoklaiką.lt Kuratorius. Pagalbos gavėjams pagalbą suteikia Geradariai. 

Tinklo atstovai

1. Tinklo atstovų funkcijos:

 • vykdyti Kuratorių atranką;
 • įvesti į Aukoklaiką.lt naujus Kuratorius, apmokyti juos naudotis sistema;
 • komunikuoti su savo įvestais Kuratoriais ir Aukoklaiką.lt vadovu;
 • prižiūrėti savo įvestų Kuratorių veiklos skaidrumą;
 • palaikyti ryšius su savivaldybės socialinių tarnybų ir visuomeninių organizacijų atstovais;
 • pagal poreikį vykdyti Kuratorių funkcijas.

2. Reikalavimai Tinklo atstovams: 

 • psichologijos, sociologijos, socialinio darbo, pedagogikos, medicinos (arba panašus su visuomenės pažinimu susijęs) išsilavinimas arba atitinkamo darbo patirtis;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • sąžiningumas (nesuinteresuotumas pasinaudoti tarnybine padėtimi);
 • komunikabilumas;
 • turėti mobilųjį arba stacionarųjį telefoną, kuriuo būtų pasiekiamas dienos ir vakaro metu;
 • turėti interneto prieigą, el. pašto adresą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą ir automobilį (privalumas);
 • gali pateikti jį rekomenduosiančių asmenų sąrašą.

3. Svarbu: 

 • Tinklo atstovų kontaktiniai duomenys yra vieši.

Kuratoriai

1. Kuratorių funkcijos:

 • vykdyti potencialių Stokojančiųjų atranką;
 • identifikuoti ir pateikti Stokojančiųjų poreikius Aukoklaiką.lt;
 • Aukoklaiką.lt pateikti tikslią ir savalaikę informaciją apie Stokojančiuosius ir jų poreikius;
 • padėti Stokojantiesiems surasti reikalingus daiktus ar paslaugas Aukoklaiką.lt;
 • atsakyti už Geradarių suteiktos pagalbos suorganizavimą. 

2. Reikalavimai kuratoriams: 

 • psichologijos, sociologijos, socialinio darbo, pedagogikos, medicinos (arba panašus su visuomenės pažinimu susijęs) išsilavinimas arba atitinkamo darbo patirtis;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • noras padėti Stokojantiesiems;
 • sąžiningumas (nesuinteresuotumas pasinaudoti padėtimi);
 • komunikabilumas;
 • turėti mobilųjį arba stacionarųjį telefoną, kuriuo būtų pasiekiamas dienos ir vakaro metu;
 • turėti interneto prieigą, el. pašto adresą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą ir automobilį (privalumas);
 • gali pateikti jį rekomenduosiančių asmenų sąrašą.

3. Svarbu: 

 • Jei Stokojantysis yra juridinis asmuo, jo Kuratoriumi gali būti organizacijos vadovas arba jo paskirtas darbuotojas.
 • Kuratorių kontaktiniai duomenys yra vieši.
 • Kuratorius, tardamasis su Dovanotoju dėl daikto pristatymo Stokojančiajam, siūlo vieną iš šių alternatyvų:
  A. Dovanotojas pats pristato daiktą Stokojančiajam;
  B. Dovanotojas pristato daiktą Kuratoriui, kuri pats perduoda daiktą Stokojančiam;
  C. Kuratorius atsiima daiktą iš Dovanotojo;
  D. Skelbia pristatymo paslaugos poreikį Aukoklaiką.lt.

Pagalbos gavėjai

1. Stokojančiuoju gali būti:

Fiziniai asmenys, gyvenantys žemiau skurdo ribos:

 • Daugiavaikė šeima;
 • Jauna šeima su vaiku (-ais);
 • Mažas pajamas turinti šeima;
 • Šeima, auginanti negalią turintį vaiką;
 • Vienišas tėvas (mama);
 • Negalią turintis žmogus;
 • Priklausomybę nuo alkoholio turėjęs žmogus (po reabilitacijos) *;
 • Priklausomybę nuo narkotinių medžiagų turėjęs žmogus *;
 • Smurto auka *;
 • Pabėgėlis (-iai);
 • Našlaitė (-is);
 • Vienišas senjoras;
 • Žmogus, atlikęs laisvės atėmimo bausmę *;
 • Žmogus, buvęs vaikų globos institucijoje;
 • Darbo netekęs žmogus;
 • Žmonės, per gaisrą netekę savo turto.

* – atranką gali vykdyti tik profesionalūs socialiniai darbuotojai.

Juridiniai asmenys:

 • Senjorų namai;
 • Vaikų globos institucija;
 • Vaiko ir motinos globos institucija;
 • Negalią turinčių žmonių globos institucija;
 • Socialinių paslaugų centras;
 • Reabilitacijos centras;
 • Pilietinė nevyriausybinė organizacija;
 • Pilietinė organizacija;
 • Bendruomenė.

2. Stokojančiuoju tinkle teisės tapti neturi:

 • Mokyklos ir vaikų darželiai;
 • Komercine veikla užsiimančios įmonės;
 • Organizacijos, vienijančios tokį pat arba panašų pomėgį turinčius narius;
 • Žmonės, turintys priklausomybę alkoholiui ir/arba narkotikams;
 • Tie, kurie gavę paramą ją panaudojo netikslingai.

3. Stokojančiojo duomenis ir poreikius Aukoklaiką.lt skelbia Kuratorius.

4. Aukoklaiką.lt įsipareigoja neskelbti ir neplatinti Stokojančiojo ir/arba jo šeimos asmens duomenų siekiant kitokių tikslų nei rasti šiam žmogui ir /arba jo šeimai pagalbą.

Geradariai 

 1. Svetainės Lankytojai (potencialūs geradariai), norintys pasiūlyti savo paslaugą stokojantiems, gali naudotis Svetainės paieška tam, kad surastų, kuriems Aukoklaiką.lt registruotiems Stokojantiesiems reikia būtent tokio daikto ar paslaugos.
 2. Dovanotojas, paspausdamas mygtuką „Padėti“, patvirtina, kad turi galimybę jį neatlygintinai dovanoti, ir įsipareigoja:
 • Užtikrinti, kad dovanojamas daiktas yra dar naudojamas ir atitinka pasirinktą poreikį;
 • Susisiekti su Stokojančiojo Kuratoriumi;
 • Padėti Kuratoriui organizuoti dovanojamo daikto perdavimą Stokojančiajam;

 

Administratorius turi teisę:

 1. Bet kuriuo metu iš dalies arba visiškai keisti šias taisykles pranešdami apie tai www.aukoklaiką.lt Svetainėje. Jei Jūs naudositės www.aukoklaiką.lt Svetaine po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate. Jei Jūs nesutinkate su pakeistomis Taisyklėmis, Jūs prarandate teisę naudotis Aukoklaiką.lt ir Svetaine;
 2. Atrinkti Tinklo atstovus, kurie savanoriškai dirbs su Aukoklaiką.lt ir Svetaine;
 3. Leisti arba neleisti bet kuriam potencialiam savanoriui dalyvauti gerumo tinklo Aukoklaiką.lt veikloje, nenurodant jokių priežasčių ir nepateikiant paaiškinimų;
 4. Bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Jūsų galimybę naudotis Aukoklaiką.lt ir/ar Svetaine;
 5. Bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Jums panaikinti visą ar dalį Jūsų prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Jūs bet kokiu būdu pateikėte Administratoriui naudodamasis Aukoklaiką.lt ar Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Jums naudotis visomis arba dalimi Aukoklaiką.lt funkcijų ir/ar pasiekti Svetainę;
 6. Bet kada, nepranešęs Jums, nutraukti Aukoklaiką.lt paslaugų teikimą, keisti Aukoklaiką.lt ir/ar Svetainę ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Jums;
 7. Visas ar bet kurią dalį paslaugų pradėti teikti už užmokestį arba pradėti teikti nemokamai;
 8. Spręsti dėl prijungiamų Stokojančiųjų bei jų Poreikių tinkamumo Aukoklaiką.lt bei leisti arba neleisti jų talpinti Aukoklaiką.lt;
 9. Tvarkyti Aukoklaiką.lt dalyvaujančių asmenų (Tinklo atstovų, Kuratorių, Stokojančiųjų ir Rėmėjų) asmens duomenis nekomerciniais ir tik šiose taisyklėse apibrėžtais tikslais;
 10. Dalintis Aukoklaiką.lt dalyvaujančių asmenų asmens duomenimis su Aukoklaiką.lt technologiniais partneriais šiose taisyklėse apibrėžtais tikslais;
 11. Bet kada nutraukti Aukoklaiką.lt veiklą, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų elektroniniu paštu pranešęs Aukoklaiką.lt registruotiems asmenims;
 12. Bet kokia forma, būdu ir tikslais atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Jūsų pateiktą informaciją ir/ar kūrinius bet kokia forma ar kalba, o taip pat teisę kurti išvestinius kūrinius iš Jūsų pateiktos informacijos ar kūrinių.

Force majeure

 1. Nei vienas iš Aukoklaiką.lt dalyvių (Administratorius, Tinklo atstovai, Kuratoriai, Stokojantieji ir Rėmėjai) neatsako už įsipareigojimų nevykdymą, jei jis bus potvynio, gaisro, žemės drebėjimo, kitų stichinių nelaimių, epidemijų, karinių veiksmų, valstybės valdžios ar valdymo organų veiksmų ir aktų pasekmė.
 2. Bet kuris Aukoklaiką.lt dalyvis, kuris dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, per penkias darbo dienas privalo el. laišku apie tai informuoti Administratorių.
 3. Jei Administratorius dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, per penkias darbo dienas privalo el. laišku apie tai informuoti kitus Aukoklaiką.lt dalyvius.

Jūsų atsakomybė

 1. Jūs sutinkate, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir/ar Aukoklaiką.lt veikimo sutrikimus ir dėl to Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 2. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, kad Svetainė ir Aukoklaiką.lt pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Svetainė ir/ar Aukoklaiką.lt veiks ir paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Jums ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Aukoklaiką.lt ir/ar Svetainėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Jums ar tretiesiems asmenimis.
 3. Administratorius negarantuoja, kad Aukoklaiką.lt ir/ar Svetainė veiks nepertraukiamai ir be klaidų, kad paslaugų sutrikimai bus nedelsiant ištaisyti ar kad Svetainėje prieinamas turinys bus apsaugotas nuo virusų, kitokios kenksmingos ar nepageidautinos programinės įrangos bei kitų kenksmingų dalykų.
 4. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Jūsų naudojimusi Aukoklaiką.lt ir/ar Svetaine ir šių Taisyklių laikymusi. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Jums naudojantis Svetaine ir/ar Aukoklaiką.lt.
 5. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Jūs naudojotės Svetaine ir/ar Aukoklaiką.lt.

Informacijos pateikimas

 1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Jums prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Jums siunčiama informacija laikoma gauta praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
 2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Jūs negaunate informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad Jums skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Jums išsiuntimą.
 3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Jūs siunčiate naudodamiesi Svetainės skyriuje „Kontaktai“ esančia kontaktų forma.

Kita

 1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Jūsų ir Administratoriaus kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal Administratoriaus buveinės vietą.
 2. Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo ir Jums apie tai nepranešęs.