Prisijungimas×Registracija fiziniams, juridiniams asmenims


 
pglogo

DUK

Kas gali gauti pagalbos Aukoklaiką.lt tinkle?

Gauti pagalbos gali šie fiziniai asmenys:

 • Darbo netekęs žmogus;
 • Daugiavaikė šeima; 
 • Jauna šeima su vaiku (-ais);
 • Mažas pajamas turinti šeima;
 • Našlaitė (-is);
 • Negalią turintis žmogus;
 • Pabėgėlis (-iai);
 • Priklausomybę nuo alkoholio turėjęs žmogus; 
 • Priklausomybę nuo narkotinių medžiagų turėjęs žmogus; 
 • Smurto auka; 
 • Šeima, auginanti negalią turintį vaiką;
 • Vienišas senjoras (-ė);
 • Vienišas tėvas / vieniša mama; 
 • Žmogus, atlikęs laisvės atėmimo bausmę; 
 • Žmogus, buvęs vaikų globos institucijoje;
 • Žmonės, per gaisrą netekę savo turto.

Gauti pagalbos gali šie juridiniai vienetai:

 • Bendruomenė;
 • Negalią turinčių žmonių globos institucija;
 • Nevyriausybinė organizacija;
 • Reabilitacijos centras;
 • Socialinių paslaugų centras;
 • Senjorų namai;
 • Vaikų / jaunimo / šeimos dienos centras;
 • Vaikų globos institucija;
 • Vaiko ir motinos globos institucija.

* Pagalbos gavėjų sąrašas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Dėl asmens ar įstaigos tinkamumo gauti paramą sprendžia kuratoriai ir projekto komanda.

Pagalbos gavėju negali būti:

 • Mokyklos ir vaikų darželiai;
 • Komercine veikla užsiimančios įmonės;
 • Organizacijos, vienijančios tokį pat arba panašų pomėgį turinčius narius;
 • Žmonės, turintys priklausomybę alkoholiui ir/ar narkotikams;
 • Tie, kurie gavę paramą ją panaudojo netikslingai.