Prisijungimas×Registracija fiziniams, juridiniams asmenims


 
pglogo

Apie

Aukoklaiką.lt

Tai didžiausio Lietuvoje aukojimo internetu portalų tinklo „Aukok“ dalis. Čia paprastai, saugiai ir betarpiškai galima dovanoti savo laiką ir gebėjimus tiems, kuriems to labiausiai reikia. Aukoklaiką.lt jungia ieškančius pagalbos įvairiems darbams atlikti ir galinčius tokią pagalbą suteikti.

Projekto veiklos principai

savanorystė

Projekto įgyvendinimu rūpinasi savanoriškai veikiančių socialinės srities darbuotojų tinklas visoje Lietuvoje, o visi piliečiai kviečiami atlikti įvairiausius darbus savanoriškais principais, aukojant savo laiką.

bendruomeniškumas

Dauguma darbų atliekami gyvai susitikus su pagalbos gavėju - tai suartina kaimynus, tarpusavyje supažindina bendruomenės narius ar miestelėnus, skatina vieni kitiems padėti ir pastebėti, kam gali būti reikalinga pagalba.

pagalba tik pagal poreikį

Savanoriams užregistravus darbų poreikius internetinėje sistemoje, norintys prisidėti žmonės gali nesunkiai rasti, kam ir kuo gali padėti.
 

atsakomybė ir pasitikėjimas

Kiekvienas prisidedantis prie projekto prisiima atsakomybę už savo veiksmus, pasiūlymus ir elgesį. Tai apibrėžta projekto taisyklėse. 

-------

Iniciatyva sukurta pagal projektą „Pagalbadarbais.lt – efektyvesniam socialinių problemų sprendimui”, nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-003

Projektą įgyvendino: VšĮ „Geros valios projektai“

Projektas „Pagalbadarbais.lt - efektyvesniam socialinių problemų sprendimui“ Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-003, finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiklos programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projekto partneris: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

           

Projekto tikslas: Sukurti NVO ir valstybinio sektoriaus įstaigų bendradarbiavimo sistemą Pagalbadarbais.lt efektyvesniam socialinių problemų sprendimui.

Kontaktai: Projekto veiklų vadovė Marija Šaraitė: marija@aukoklaika.lt, 867882132

 

Auokoklaika.lt – tai

įrankis nevyriausybinėms organizacijoms efektyviai ieškoti savanorių pagal konkrečius poreikius;

naujas iššūkis valstybiniam sektoriui prisitraukti pagalbos savanoriškais darbais iš atsakingų piliečių;

galimybė sunkiau gyvenantiems žmonėms ieškoti pagalbos darbuose, kurių patys negeba atlikti ar neturi tam galimybių.

Vizija

Bendruomeniška visuomenė, kurioje esame organizacijų partneriai ir piliečių patarėjai, priimant tinkamus geros valios sprendimus

Misija

Skatinti bendruomeniškumą, kuriant pagalbos sunkiau gyvenantiems žmonėms tinklą